Program

Informacje o bieżących pracach

5 grudnia 2018

Informacje o moich bieżących pracach jako Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania mogą Państwo znaleźć na moim profilu na stronie: 
https://www.facebook.com/wisniewskimariusz78/

Serdecznie zapraszam.

Mój program na 2018-2023:

1. Wysoka jakość życia mieszkańcówDalszy rozwój terenów nad Wartą, m.in. opracowanie projektu kładki łączącej Rataje z Wildą, rozbudowa Wartostrady w stronę Dębca i remont odcinka na os. Piastowskim, budowa mariny w Starym Porcie, rewitalizacja śródmieścia i terenów pofabrycznych m.in. Starołęki, polepszanie jakości powietrza, nowe tereny zieleni, współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi z Rataj i Dębca w celu poprawy infrastruktury.

2. BezpieczeństwoRozwój monitoringu - Dębiec, Świerczewo, Głuszyna i Starołęka.

3. Szybki transport miejskiPilnowanie sprawnej przebudowy torowisk na Górnym Tarasie Rataj, przygotowywanie projektów nowych linii tramwajowych (m.in. na os. Dębina), budowa parkingów P+R, rozwój kolei metropolitalnej, nowe stacje roweru miejskiego, środki na program budowy dróg lokalnych i chodników na Świerczewie, Starołęce, Krzesinach i Pokrzywnie.

4. Rozwój edukacjiKolejne inwestycje oświatowe, m.in. budowa sali sportowej na Głuszynie, przygotowanie projektu budowy nowej sali w szkole na os. Orła Białego, rozbudowa szkół na Minikowie i Krzesinach (przedszkole), modernizacje placówek na Dębcu i Świerczewie.

O mnie

MARIUSZ WIŚNIEWSKI - lat 40, żonaty

Urodziłem się 7 maja 1978 roku w Poznaniu. Wychowywałem się i mieszkam na poznańskich Ratajach. Tu uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 6 im.H.Cegielskiego, a następnie do XVII Liceum Ogólnokształcącego. Mam czwórkę młodszego rodzeństwa.

Tu zaczynała się nie tylko moja edukacja, ale także działalność społeczna, począwszy od harcerstwa, sportu, a kończywszy na działalności w samorządzie pomocniczym ,,Żegrze", następnie Radzie Miasta Poznania, a od 2014 r. jako Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, po wygranych wyborach przez Prezydenta Jacka Jaśkowiaka.

Poniżej kilka najważniejszych informacji o mnie w ,,skrócie", o moim dotychczasowym doświadczeniu społecznym, zawodowym oraz zainteresowaniach.

Życiorys

Wykształcenie, działalność zawodowa:

W 2002 r. ukończyłem studia magisterskie na kierunku politologia na UAM w Poznaniu (specjalizacje: dziennikarska i marketing polityczny) oraz prawo na UAM w 2007 roku, a także studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w l.2012/2013. Jestem absolwentem Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych w Warszawie (1999). Od 11 grudnia 2014 pełnię funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, gdzie odpowiadam m.in. za oświatę, bezpieczeństwo, rewitalizację, nieruchomości, fundusze UE oraz pozyskiwanie inwestorów.

Wcześniej od marca do grudnia 2014 roku byłem wiceprezesem Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.. W latach 2012-14 byłem wykładowcą na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, a od 2017 r. na UAM. Ponadto w l.2008-14 pracowałem w Zespole Doradców Wojewody Wielkopolskiego - Piotra Florka, gdzie byłem m.in. zaangażowany w organizację Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu w 2008 r. oraz spotkań w ramach polskiej Prezydencji w UE, które odbywały się w Poznaniu (2011 r.). Od września 2006 r. do lutego 2008 r. byłem asystentem Posła do Parlamentu Europejskiego Filipa Kaczmarka w poznańskim biurze poselskim. Od 2003 do 2006 roku pracowałem w Urzędzie Miasta Poznania, gdzie byłem organizatorem i koordynatorem pierwszego w Polsce miejskiego programu staży studenckich, wcześniej m.in. w latach 1998-2000 pracowałem jako dziennikarz działu sportowego "Gazety Poznańskiej".

Działalność publiczna:

 • w 2014 roku wybrany po raz trzeci przez mieszkańców Rataj, Żegrza, Starołęki, Głuszyny, Pokrzywna i Krzesin wybrany na Radnego Miasta Poznania na kadencję (uzyskał ponownie drugi najlepszy wynik w skali miasta). 10.12.2014 w związku z objęciem funkcji Zastępcy Prezydenta Miasta złożył mandat radnego
 • w kadencji 2010-2014 Radny Miasta Poznania: był przewodniczącym Komisji Rewitalizacji, wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, pracował także w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki; Komisji Samorządowej oraz pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Radnych PO
 • w kadencji 2006-2010 Radny Miasta Poznania: był wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, przewodniczył Doraźnej Komisji ds. reformy jednostek pomocniczych, pracował także w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki; Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji oraz Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz pełnił funkcję sekretarza Klubu Radnych PO
 • od 2001 do 2010 roku był przez trzy kadencje radnym osiedla samorządowego ,,Żegrze" wybranym przez mieszkańców.
 • w l. 2004 - 2006 współpracownik społeczny Posła do Parlamentu Europejskiego - dra Filipa Kaczmarka
 • od 2005/2006 do 2014 r. prowadził Biuro Porad Obywatelskich przy Parafii na Os.Stare Żegrze
 • w 2004 r. współzałożyciel Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (członkostwo do 2013 r.).

Inne ważniejsze doświadczenia społeczne:

 • w l. 2001-2003 - przewodniczący Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), drugiej co do wielkości organizacji studenckiej w kraju
 • w l. 1997-2001 - przewodniczący NZS na UAM (reaktywował NZS na uczelni po 4 latach przerwy w działalności)
 • w l. 2002-2005 - członek Polsko-Niemieckiej Rady Współpracy Młodzieży - powołany przez Radę Ministrów
 • w l. 2001-2002 - członek Senatu Akademickiego UAM - przedstawiciel studentów
 • w l. 2000-2002- członek Rady Wydziału Nauk Społecznych UAM - przedstawiciel studentów
 • w l. 1999-2001 - współzałożyciel i wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania
 • w pierwszej poł. l.90-tych - Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół" - Gniazdo Rataje
 • w latach 1989-1994 w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Zainteresowania:

 • historia Polski i Poznania, szczególnie okres międzywojenny l.1918-1939
 • media i public relations
 • polityka
 • problematyka samorządowa
 • geografia
 • sport (piłka nożna, kibic poznańskiego Lecha)
#

Sprawozdanie 2010-2014

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do lat wcześniejszych, chciałbym przedstawić sprawozdanie (raport) z mojej pracy samorządowej w Poznaniu w kadencji 2014-2018.

Po wyborach samorządowych w 2014 r. wybrany na Prezydenta Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak powierzył mi 10 XII 2014 r. funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania. Był to nowy etap w mojej samorządowej pracy, wcześniej bowiem przez dwie kadencję pełniłem mandat radnego Miasta z obszaru Rataj, Żegrza, Starołęki-Minikowa-Marlewa, Krzesin-Pokrzywna-Garaszewa oraz Głuszyny.

Jako Zastępca Prezydenta Miasta Poznania nadzoruję 7 wydziałów Urzędu Miasta, przypisanych do ważnych obszarów codziennego życia w mieście: oświaty, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, rewitalizacji miasta, ochrony zabytków, funduszy europejskich, gospodarki nieruchomościami, obsługi inwestorów oraz rozwoju miasta, spraw akademickich i współpracy międzynarodowej.

Poniżej przedstawiam Państwu zatem najważniejsze działania w minionym okresie, jako Zastępcy Prezydenta Miasta podejmowane wespół z nadzorowanymi przeze mnie jednostkami miejskimi. Podobne sprawozdania przesyłałem także pod koniec poprzednich kadencji, gdy byłem radnym miejskim. Pragnę podkreślić, że przez te minione 4 lata koncentrując się z oczywistych powodów na sprawach dotyczących całego miasta, nie zapominałem jednakże o wcześniej podjętych zobowiązaniach względem mieszkańców Nowego Miasta.

Łączę wyrazy szacunku

Mariusz Wiśniewski

Sprawozdanie z pracy jako Zastępca Prezydenta Miasta Poznania w kadencji samorządu 2014-2018

W obszarze oświaty:

 1. Budowa nowej szkoły i przedszkola na Umultowie.
 2. Budowa nowego przedszkola na Strzeszynie.
 3. Rozbudowa szkoły na Szczepankowie wraz z salą sportową.
 4. Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 na Kanclerskiej oraz uruchomienie nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 na Nieszawskiej.
 5. Budowa sal sportowych przy szkołach podstawowych na ul.Rawickiej (Górczyn), Leśnowolskiej (Smochowice), os.Pod Lipami (w trakcie budowy) oraz Głuszyna (w trakcie przetargu na budowę).
 6. Liczne remonty szkół i przedszkoli, budowa boisk i placów zabawa, w tym na Ratajach, Żegrzu, Starołęce, a także obiektów zabytkowych na Starym Mieście, Łazarzu, Wildzie i Jeżycach.
 7. Pozyskanie środków UE na termomodernizację szkół (kilkanaście obiektów, część już zrealizowanych, kilka w trakcie przygotowań, w tym na Ratajach i Żegrzu (SP nr 2 na os.Jagiellońskim, SP 20 na os.Rzeczypospolitej) oraz Orła Białego (SP 64).
 8. Zapewnienie miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci od 3-6 roku życia, w tym nowe przedszkola Strzeszynie, os.Sobieskiego, Antoninku, rozbudowa przedszkola na Naramowicach (ul.Sarmacka); w trakcie przygotowań budowa nowych przestrzeni na przedszkole na Krzesinach i Strzeszynie (rozbudowa przy ul.Biskupińskiej).
 9. Działania na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego, dzięki czemu zaczął stopniowo rosnąć nabór uczniów do techników i szkół branżowych.
 10. Skuteczne pozyskiwanie środków unijnych na rzecz wsparcia kształcenia uczniów oraz rozwoju nauczycieli.
 11. Przygotowania do kolejnych inwestycji oświatowych, w tym rozbudowy Szkoły Podstawnej na Minikowie przy ulicy Baranowskiej (m.in. o nową salę sportową), łącznika w szkole na Krzesinach czy też szkoły na Podolanach oraz nowej szkoły na Strzeszynie.

W obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:

 1. Zbudowanie strażnicy dla OSP Głuszyna, włączonej w 2015 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego.
 2. Rozbudowa monitoringu wizyjnego:
  • Rataje, Chartowo, Żegrze
  • Jeżyce (obszary pętli tramwajowej Ogrody), Łazarz (rejon m.in. Rynku Łazarskiego)
  • Stare Miasto (al. Niepodległości, Wrocławska, ul. Libelta, Park Chopina, ul. Półwiejska - modernizacja, okolice terenów rzeki Warty)
  • osiedle Główna
  • Park Czarneckiego - Winogrady
  • monitoring mobilny.
 3. Uruchomienie całodobowo funkcjonującego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Poznania.
 4. Wsparcie w zakupach nowoczesnego sprzętu dla Policji (m.in. mobilny komisariat Policji, modernizacja komisariatu Policji – Stare Miasto przy al.Marcinkowskiego) oraz Państowej Straży Pożarnej (w tym budowa nowej strażnicy dla JRG nr 4 przy ul.Lotniczej na Woli).
 5. Reforma Straży Miejskiej – nowa organizacja pracy i specjalizacje jak EKO-Patrol, siedziby referatów dzielnicowych bliżej mieszkańców, więcej patroli w terenie.
 6. Spadek przestępczości wokół Starego Rynku w różnych kategoriach od 40 do 60 proc. dzięki regularnej współpracy Policji, Straży Miejskiej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (akcje „Zero tolerancji” w godzinach nocnych w weekendy, uregulowanie godzin sprzedaży alkoholu w sklepach, godzin działania i estetyki ogródków gastronomicznych, działania w obszarze wydarzeń kulturalnych i społecznych itd.).

W obszarze rewitalizacji miasta, ochrony zabytków i funduszy europejskich:

 1. Utworzenie Parku kulturowego na Starym Mieście – celem poprawy estetyki wokół Starego Rynku.
 2. Przygotowane projektu modernizacji płyty Starego Rynku, Pl. Kolegiackiego, Rynku Łazarskiego.
 3. Przegotowanie projektu i pozyskanie środków na renowację zespołu „Dziecińca pod słońcem” przy Drodze Dębińskiej.
 4. Renowacja budynków secesyjnych – m.in. zespół przy ul. Roosevelta.
 5. Pozyskiwanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE - m.in. budowa tramwaju na Naramowice, węzeł Lechicka/Naramowicka, przebudowa ulicy Św.Marcin, budowa tramwaju na Ratajczaka, modernizacja torowisk Górnego Tarasu Rataj oraz na 28 Czerwca/Wierzbięcice oraz Dąbrowskiego, budowa nowych parkingów P+R (m.in. rondo Starołęka), tunel na Plewiskach, a także projektów oświatowych czy kulturalnych (m.in. Centrum Enigma) itd.
 6. Wspieranie inicjatyw m.in. Otwarta Strefa Kultury czy też aktywizacja terenu dawnej zajezdni tramwajowej przy ul.Madalińskiego w okresie lata na lokalne centrum społeczne, a w przyszłości także pod muzeum komunikacji.
 7. Wdrażanie programu odnowy i rozwój Śródmieścia oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich (m.in. włączenie do GPR Starołęki Małej oraz Głównej).

W obszarze gospodarki nieruchomościami:

 1. Zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych Miasta, które następnie mogły zasilać inwestycje drogowe, parkowe, czy oświatowe itd.
 2. Aktywizacja terenów nadrzecznych - „Powrót Poznania nad Wartę”:
  • rozbudowa Wartostrady
  • uruchomienie plaż miejskich nad Wartą i tramwaju wodnego w okresie wiosenno-letnim, a także przystani w Starym Porcie i wypożyczalni sprzętu wodnego
  • budowa schodów i pochylni w Starym Korycie Warty oraz naprawa infrastruktury nadrzecznej
  • przygotowanie projektu budowy stałej mariny w Starym Porcie
  • pozyskanie środków na rewitalizację dawnych Łazienek Rzecznych
  • pozyskanie środków na renaturalizację opasek betonowych wzdłuż Warty
  • współudział w przygotowaniu projektu budowy kładki Berdychowo-Chwaliszewo.
 3. Podejmowanie działań mających na celu minimalizację ryzyka wypłaty odszkodowań wynikających z roszczeń związanych z gospodarką nieruchomościami i planowaniem przestrzennym.

W obszarze rozwoju miasta, spraw akademickich i współpracy międzynarodowej:

 1. Zakończenie prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Poznania Poznań 2020 +.
 2. Wdrożenie / wprowadzenie w życie założeń "Programu współpracy międzynarodowej miasta Poznania na lata 2015 – 2020+”.
 3. Stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie wspólnej promocji krajowej i zagranicznej Miasta i poznańskich uczelni, w celu zachęcania do studiowania w Poznaniu.

W obszarze obsługi inwestorów:

 1. Przyciąganie nowych inwestorów i wsparcie już działających w Poznaniu m.in. z takich sektorów jak: nowoczesne usługi biznesu, badania i rozwój, nieruchomości, produkcja rozwinięta technologicznie – łącznie od 2015 ponad 40 nowych projektów pojawiło się w Poznaniu oraz ponad 10 tys. nowych miejsc pracy.
 2. Zwiększanie obecności Poznania na imprezach branżowych, takich jak targi, konferencje, misje gospodarcze.
 3. Wsparcie lokalnych firm, m.in. poprzez inicjatywy takie jak „Polski Czempion”, czy program wsparcia sektora „Game Development”.
 4. Przyciągnięcie inwestorów, którzy zajmą się rewitalizacją obszarów dawnego szpitala przy Szkolnej czy Starej Rzeźni.

W obszarze działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania:

 1. Reforma SM - wzmocnienie kontaktu z samorządami lokalnymi – siedziby SM bliżej mieszkańców, specjalizacja działań, więcej patroli w terenie.
 2. Patrole miejsc zagrożonych (m.in. Stary Rynek i ulice przyległe, Wartostrada, tereny nadwarciańskie).
 3. Zwiększenie podejmowania interwencji z zakresu ochrony środowiska (np. nielegalna wycinka drzew, nielegalne pozbywanie się odpadów ciekłych, zanieczyszczanie wód i powietrza – walka ze smogiem).

To tylko najważniejsze działania w latach 2014-2018 w zakresie mojego decernatu.

Ponadto byłem zaangażowany lub wspierałem na terenie naszej dzielnicy:

 • na bieżąco monitorowałem sprawnie przeprowadzoną odbudowę estakady katowickiej – ważnej dla obsługi naszych osiedli; warto dodać, iż dzięki zmianom organizacyjnym wprowadzonym przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka – inwestycje i duże remonty miejskie są prowadzone zgodnie z zakładanymi harmonogramami;
 • uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego m.in. dla os. Stare Żegrze, Orła Białego oraz innych osiedli z Dolnego i Górnego Tarasu Rataj, celem zapobieżenia niekontrolowanej zabudowy, a także wsparcie dla wywolania mpzp dla os.Polan;
 • pozyskanie kolejnych gruntów pod powstanie Parku Rataje oraz parku na os.Orła Białego;
 • wspierałem odnowienie kładki pieszo-rowerowej Starołęka-Dębina przez Wartę wzdłuż wiaduktu kolejowego;
 • pozyskanie środków UE na modernizację torowiska na Górnym Tarasie Rataj (powstanie ciche torowisko wraz z integracją przystanków autobusowo-tramwajowych) oraz nowa linia do Unii Lubelskiej; pozyskanie środków UE na planowaną renowację Wartostrady wzdłuż os.Piastowskiego wraz z budową oświetlenia i monitoringu;
 • budowę kanalizacji sanitarnej na Pokrzywnie, a także rozpoczęcie inwestycji na Krzesinach;
 • budowę centrum sportowego przy PSP na Krzesinach, prowadzoną przez radę osiedla;
 • dokończenie termorenowacji szkoły na Głuszynie, a także remontów boiska przy ul.Baranowskiej na Starołęce-Minikowie-Marlewie.
 • tworzenie bezpiecznych i przyjaznych przestrzeni dla mieszkańców – m.in. doprowadziłem do zapowiadanej budowy przejść dla pieszych do przystanków tramwajowych Żegrze I i Żegrze I, co ułatwiło dostęp do nich osobom z niepełnosprawnościami, seniorom oraz rodzinom z wózkami dziecięcymi, a także przebudowy ronda u zbiegu ulic Starołęcka/Głuszyna oraz sygnalizacji świetlnej Zamenhofa/Obrzyca (poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego). 

W razie dodatkowych pytań – proszę o e-mail: kontakt@mariuszwisniewski.pl

Video

Aktualności

Informacje o bieżących pracach

5 grudnia 2018

Informacje o moich bieżących pracach jako Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania mogą Państwo znaleźć na moim profilu na stronie: 
https://www.facebook.com/wisniewskimariusz78/

Serdecznie zapraszam.

Podziękowanie!

22 października 2018

Serdecznie dziękuję wszystkim moim Wyborcom za okazane zaufanie! Tak jak dotychczas będę chciał każdego dnia solidnie pracować na rzecz Poznania!

#

Wybory samorządowe 2018

6 października 2018

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Rataj, Żegrza, Starołęki, Krzesin, Pokrzywna, Głuszyny, Świerczewa i Dębca

21 października br. odbędą się wybory samorządowe. Przed czterema laty, dzięki Państwa głosom, zostałem po raz trzeci wybrany na radnego. W 2014 r. nowy Prezydent - Jacek Jaśkowiak powołał mnie na Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania. W tej roli wypełniałem swoje zadania samorządowe, odpowiadając m.in. za oświatę, bezpieczeństwo, rewitalizację, nieruchomości, fundusze UE oraz pozyskiwanie inwestorów. Cały czas pamiętałem też o zobowiązaniach poczynionych względem mieszkańców naszych osiedli. Wierzę, iż okazanego mi wtedy zaufania nie zawiodłem, co udowodniłem skutecznie angażując się w wiele inicjatyw na rzecz mieszkańców naszych osiedli i Poznania. Dlatego zdecydowałem się ponownie prosić Państwa o poparcie w nadchodzących wyborach. Zamierzam podjąć się nowych zadań dla naszego miasta i dzielnicy oraz dokończyć te już rozpoczęte.

Na stronie tej znajdziecie Państwo zarówno sprawozdanie z mojej pracy przez minione 4 lata oraz moje plany na nową kadencję , które wpisują się również w program wyborczy Koalicji Wyborczej Platformy.Nowoczesnej oraz Prezydenta Jacka Jaśkowiaka (jaskowiak.pl/program-koalicji-obywatelskiej-poznan)

Myślę, że swoją samorządową pracą udowodniłem, że należę do osób, którym można zaufać! Dlatego bardzo liczę, 21 pażdziernika br., proszę o poparcie w wyborach do Rady Miasta. Jednocześnie gorąco zachęcam do poparcia Jacka Jaśkowiaka w wyborach prezydenckich na nową kadencję. Razem możemy dalej działać na rzecz rozwoju Poznania! Każdy głos może zdecydować o wyniku wyborów!

Wszystkim moim Wyborcom – z góry dziękuję!

ZMIANY :)

15 grudnia 2014

W czwartek 11 grudnia 2014 r. nowy Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak powołał mnie na jednego z czterech swoich zastępców, odpowiedzialnego m.in. za sprawy rewitalizacji, bezpieczeństwa, oświaty i gospodarki nieruchomościami. To dla mnie wielki zaszczyt i zaufanie ze strony Prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz odpowiedzialne zadanie na rzecz naszego Miasta, jednocześnie wspierające realizację programu nowego Prezydenta.

Chcę podkreślić, że swoją nową rolę w samorządzie Poznania będę starał się wykonywać tak samo sumiennie i z zapałem, jak przez minione 8 lat sprawując mandat radnego miasta. Liczę na współpracę różnych środowisk, osób, instytucji, a także pracowników jednostek miejskich na rzecz mieszkańców i Poznania. Mam świadomość, że czeka nas wiele nowych wyzwań. Wsparcie, zwłaszcza na początku nowej pracy się przyda Ponieważ objęcie za kilka dni (czwartek) nowego zadania, będzie oznaczało formalną
konieczność zrzeczenia się mandatu radnego, chcę jednak potwierdzić, że będę w nowej roli pamiętał o sprawach, które są ważne dla Rataj i Nowego Miasta, na realizację których mieszkańcy udzielili mi silnego poparcia.

Chcę także podziękować wszystkim osobom, przyjaciołom i znajomym za dotychczasową współpracę, pomoc, dzięki której przez minione lata udawało się nam wiele dobrego zrobić na gruncie samorządowym. Przed nami, na czele z Prezydentem J.Jaśkowiakiem oraz nową Radą Miasta wiele pracy, aby nasze miasto uczynić jeszcze bardziej przyjaznym i dobrym miejscem zamieszkania, pracy oraz wszelkiej aktywności.

PODZIĘKOWANIE ZA WYBÓR DO RADY MIASTA POZNANIA

19 listopada 2014

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować moim wyborcom z Rataj, Żegrza, Krzesin, Pokrzywna, Garaszewa, Starołęki, Minikowa, Marlewa oraz Głuszyny za wybór do Rady Miasta Poznania! Deklaruję, że tak jak do tej pory będę chciał solidnie pracować na rzecz naszej lokalnej społeczności oraz całego Poznania! To dla mnie duży zaszczyt. Uzyskałem ponownie drugi wynik w skali miasta - 3535 głosów, co także zobowiązuje! Chcę także podziękować wszystkim, którzy pomagali mi w kampanii wyborczej! Dziękuję!

Mariusz Wiśniewski - Wybory Samorządowe 2014 - spot wyborczy

6 listopada 2014

Spot wyborczy kandydata do Rady Miasta Poznania - Mariusza Wiśniewskiego (PO) - okręg nr V (Rataje, Żegrze, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Głuszyna).

LINK

Czy jest plan ,,B" w sprawie pozyskania środków na przebudowę Ronda Rataje?

29 października 2014

Po wczorajszym artykule w Głosie Wielkpolskim (28.10., poniżej link do tekstu) można zadać pytanie, czy Prezydent Miasta i UM ma "plan B" w razie, gdyby Poznań nie uzyskał środków z UE na przebudowę Ronda Rataje? Mam duże wątpliwości, czy zbyt pochopnie nie zrezygnowano jednak z partycypacji w kosztach jego modernizacji po stronie inwestora galerii na Łacinie w zamian za uzbrojenie gruntów pod dalsze inwestycje w tym rejonie m.in. mieszkaniowe. Co prawda jest to również ważne, ale jest to działanie nieco w dalszym etapie. Dziś bowiem fundamentalną sprawą staje się przebudowa ronda. Po tym jak powstanie tzw. ,,miastotwórcza" galeria na Łacinie korki w rejonie Rataj na pewno wzrosną. Trzeba takiej sytuacji przeciwdziałać.

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3624202,budowa-ch-posnania-mialy-byc-pieniadze-na-rondo-rataje-beda-na-osiedla,1,id,t,sa.html

Ogłoszenie dialogu technicznego ws. planowanej budowy basenu na ul.Wyzwolenia na Ratajach

13 października 2014

Zgodnie z roboczymi ustaleniami poczynionymi przeze mnie z Dyrekcją Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. planowanej budowy krytego basenu przy ul.Wyzwolenia na Ratajach, został przez WGN ogłoszony tzw. Dialog techniczny w przedmiocie realizacji usługi: pn. Zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie i eksploatacja co najmniej jednej krytej, ogólnodostępnej pływalni.

Dialog techniczny ma pozwolić pozyskać od potencjalnych inwestorów informacje, na jakich warunkach byliby gotowi zbudować taki obiekt. Pozyskanie tych danych będzie przydatne dla Miasta w celu obrania takiego wariantu na pozyskanie inwestora, który będzie miał największe szanse na końcowy sukces.

Poniżej link do ogłoszenia urzędowego:
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/dialog-techniczny/ogloszenie-o-dialogu-technicznym-w-przedmiocie-realizacji-uslugi-pn-zaprojektowanie-budowa-sfinansowanie-i-eksploatacja-co-najmniej-jednej-krytej-ogolnodostepnej-plywalni-w-celu-zaspokojenia-dostepnosci-do-uslug-basenowych-na-danym-obszarze,101/

Interpelacja ws. środków na budowę naziemnych przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną przy przystankach tramwajowych Żegrze I i Żegrze II.

03 października 2014

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta złożyłem interpelację ws. ujęcia w projekcie budżetu miasta na rok 2015 środków na budowę naziemnych przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną przy przystankach tramwajowych Żegrze I i Żegrze II.

Link: [więcej]

Co się dzieje w temacie basenu na os.Rzeczypospolitej?

30 września 2014

Zgodnie z moją zapowiedzią, spotkałem się dwa tygodnie temu z przedstawicielami dyrekcji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM. Przedstawiono mi różne możliwe warianty dotyczące drugiego podejścia do kwestii konkursu na wyłonienie inwestora, który postawiłby kryty basen na os.Rzeczypospolitej. W toku spotkania zarekomendowałem, aby w ciągu najbliższego miesiąca Miasto ogłosiło - zgodnie z przepisami ustawowymi - ,,Dialog techniczny" z potencjalnymi inwestorami.

Dialog techniczny to forma konsultacji przeprowadzanych pomiędzy zamawiającym, czyli tutaj naszym Miastem a potencjalnymi inwestorami jeszcze przed wszczęciem postępowania konkursowego (zamówienia publicznego). Dzięki temu można będzie lepiej zbadać oczekiwania i warunki firm (rynku), co pozwoli finalnie Miastu przygotować bardziej elastyczną ofertę - urealnioną do sytuacji rynkowej. Wspominałem wcześniej, że jednym z głównych powodów dla którego nie powiódł się pierwszy konkurs były zbyt sztywne warunki postawione przez Miasto, które z kolei powodowały, że negocjująca z Miastem firma z Wrocławia zażądała od Miasta zbyt dużych dopłat do inwestycji. Moją rekomendację dyrekcja WGN przedstawi Wiceprezydentowi Mi.Kruszyńskiemu.

Liczę, że dzięki takiej ścieżce postępowania uda się w większym stopniu stworzyć szansę końcowego powodzenia w sprawie oczekiwanego przez mieszkańców Rataj krytego basenu, który - co przypomnę - Prezydent Miasta obiecał kilka lat temu, gdy podjęto decyzję o zasypaniu zniszczonego otwartego obiektu w Ośrodku Przywodnym Rataje.

Kontakt

Jeżeli masz jakieś pytania, sprawy dotyczące Poznania, a w szczególności Rataj, Żegrza, Starołęki-Minikowa-Marlewa, Głuszyny, Krzesin-Pokrzywna-Garaszewa, Dębca i Świerczewa skontaktuj się proszę ze mną:

kontakt@mariuszwisniewski.pl

tel.605-529-057.