Program

Informacje o bieżących pracach

6 lipca 2017

Informacje o moich bieżących pracach jako Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania mogą Państwo znaleźć na moim profilu na stronie: 
https://www.facebook.com/wisniewskimariusz78/

Serdecznie zapraszam.

ZMIANY :)

W czwartek 11 grudnia 2014 r. nowy Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak powołał mnie na jednego z czterech swoich zastępców, odpowiedzialnego m.in. za sprawy rewitalizacji, bezpieczeństwa, oświaty i gospodarki nieruchomościami. To dla mnie wielki zaszczyt i zaufanie ze strony Prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz odpowiedzialne zadanie na rzecz naszego Miasta, jednocześnie wspierające realizację programu nowego Prezydenta.

Chcę podkreślić, że swoją nową rolę w samorządzie Poznania będę starał się wykonywać tak samo sumiennie i z zapałem, jak przez minione 8 lat sprawując mandat radnego miasta. Liczę na współpracę różnych środowisk, osób, instytucji, a także pracowników jednostek miejskich na rzecz mieszkańców i Poznania. Mam świadomość, że czeka nas wiele nowych wyzwań. Wsparcie, zwłaszcza na początku nowej pracy się przyda Ponieważ objęcie za kilka dni (czwartek) nowego zadania, będzie oznaczało formalną
konieczność zrzeczenia się mandatu radnego, chcę jednak potwierdzić, że będę w nowej roli pamiętał o sprawach, które są ważne dla Rataj i Nowego Miasta, na realizację których mieszkańcy udzielili mi silnego poparcia.

Chcę także podziękować wszystkim osobom, przyjaciołom i znajomym za dotychczasową współpracę, pomoc, dzięki której przez minione lata udawało się nam wiele dobrego zrobić na gruncie samorządowym. Przed nami, na czele z Prezydentem J.Jaśkowiakiem oraz nową Radą Miasta wiele pracy, aby nasze miasto uczynić jeszcze bardziej przyjaznym i dobrym miejscem zamieszkania, pracy oraz wszelkiej aktywności.

W kadencji Rady Miasta Poznania 2014-2018 chcę kontynuować dotychczasowe działania oraz zająć się nowymi:

1. Bezpieczeństwem (rozwój monitoringu wizyjnego, w tym na Ratajach i zawiązanie w tym celu współpracy niezbędnych partnerów dla tej inwestycji; bezpieczne szkoły; przyjazne skrzyżowania dla pieszych, rowerzystów i kierowców np. Zamenhofa/Obrzyca, Starołęcka/Głuszyna; budowa przejść dla pieszych z sygnalizacją przy przystankach tramwajowych Żegrze I i II; dalsza walka z przestępczością samochodową).

2. Komunikacją miejską (polepszenie dojazdu do pracy mieszkańcom Rataj, Starołęki, Głuszyny, Pokrzywna i Krzesin, w tym celu pilnowanie niezbędnej odbudowy estakady katowickiej, a także rozwiązywanie problemów braku miejsc parkingowych, poprzez budowę parkingów typu P+R połączonych z szybkim transportem publicznym do centrum miasta).

3. Sportem i rekreacją (dalsza rozbudowa infrastruktury sportowej na naszych osiedlach, aktywizacja terenów nad Wartą, w tym rozwój ścieżek pieszo-rowerowych, popieranie realizacji projektu „Park Rataje”);

4. Rewitalizacją śródmieścia oraz poprawą warunków zamieszkania w całym Poznaniu (wspieranie dalszych działań na rzecz ożywiania centrum miasta, które powinno być wizytówką Poznania; efektywne wykorzystanie środków UE na l.2014-20 oraz rozwój budownictwa komunalnego i społecznego dla młodych osób oraz infrastruktury miejskiej na osiedlach obrzeżnych, m.in. Krzesiny, Pokrzywno, Głuszyna oraz Starołęka-Minikowo-Marlewo).

O mnie

MARIUSZ WIŚNIEWSKI - lat 39, żonaty

Urodziłem się 7 maja 1978 roku w Poznaniu. Wychowywałem się i mieszkam na poznańskich Ratajach. Tu uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 6 im.H.Cegielskiego, a następnie do XVII Liceum Ogólnokształcącego. Mam czwórkę młodszego rodzeństwa.

Tu zaczynała się nie tylko moja edukacja, ale także działalność społeczna, począwszy od harcerstwa, sportu, a kończywszy na działalności w samorządzie pomocniczym ,,Żegrze" oraz Radzie Miasta Poznania. Zdobyte doświadczenia m.in. samorządowe oraz zawodowe wykorzystuję każdego dnia w pełnionej przeze mnie od 11 grudnia 2014 r. funkcji Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, kiedy to Prezydentem Miasta po zwycięskich wyborach został Pan Jacek Jaśkowiak.

Poniżej kilka najważniejszych informacji o mnie w ,,skrócie", o moim dotychczasowym doświadczeniu społecznym, zawodowym oraz zainteresowaniach.

Życiorys

Wykształcenie, działalność zawodowa:

W 2002 r. ukończył studia magisterskie na kierunku politologia na UAM w Poznaniu (specjalizacje: dziennikarska i marketing polityczny) oraz prawo na UAM w 2007 roku, a także studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w l.2012/2013. Jest absolwentem Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych w Warszawie (1999). Od 11 grudnia 2014 pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania. Od marca do grudnia 2014 roku pracował jako wiceprezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.; w latach 2012-14 był wykładowcą na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, a w 2017 r. na UAM. Ponadto w l.2008-14 pracował w Zespole Doradców Wojewody Wielkopolskiego - Piotra Florka, gdzie był m.in. zaangażowany w organizację Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu w 2008 r. oraz spotkań w ramach polskiej Prezydencji w UE, które odbywały się w Poznaniu (2011 r.). Od września 2006 r. do lutego 2008 r. był asystentem Posła do Parlamentu Europejskiego Filipa Kaczmarka w poznańskim biurze poselskim. Od 2003 do 2006 roku pracował w Urzędzie Miasta Poznania, gdzie był organizatorem i koordynatorem pierwszego w Polsce miejskiego programu staży studenckich, wcześniej m.in. w latach 1998-2000 dziennikarz działu sportowego "Gazety Poznańskiej".

Działalność publiczna:

 • w 2014 roku wybrany po raz trzeci przez mieszkańców Rataj, Żegrza, Starołęki, Głuszyny, Pokrzywna i Krzesin wybrany na Radnego Miasta Poznania na kadencję (uzyskał ponownie drugi najlepszy wynik w skali miasta). 10.12.2014 w związku z objęciem funkcji Zastępcy Prezydenta Miasta złożył mandat radnego
 • w kadencji 2010-2014 Radny Miasta Poznania: był przewodniczącym Komisji Rewitalizacji, wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, pracował także w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki; Komisji Samorządowej oraz pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Radnych PO
 • w kadencji 2006-2010 Radny Miasta Poznania: był wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, przewodniczył Doraźnej Komisji ds. reformy jednostek pomocniczych, pracował także w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki; Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji oraz Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz pełnił funkcję sekretarza Klubu Radnych PO
 • od 2001 do 2010 roku był przez trzy kadencje radnym osiedla samorządowego ,,Żegrze" wybranym przez mieszkańców.
 • w l. 2004 - 2006 współpracownik społeczny Posła do Parlamentu Europejskiego - dra Filipa Kaczmarka
 • od 2005/2006 do 2014 r. prowadził Biuro Porad Obywatelskich przy Parafii na Os.Stare Żegrze
 • w 2004 r. współzałożyciel Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (członkostwo do 2013 r.).

Inne ważniejsze doświadczenia społeczne:

 • w l. 2001-2003 - przewodniczący Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), drugiej co do wielkości organizacji studenckiej w kraju
 • w l. 1997-2001 - przewodniczący NZS na UAM (reaktywował NZS na uczelni po 4 latach przerwy w działalności)
 • w l. 2002-2005 - członek Polsko-Niemieckiej Rady Współpracy Młodzieży - powołany przez Radę Ministrów
 • w l. 2001-2002 - członek Senatu Akademickiego UAM - przedstawiciel studentów
 • w l. 2000-2002- członek Rady Wydziału Nauk Społecznych UAM - przedstawiciel studentów
 • w l. 1999-2001 - współzałożyciel i wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania
 • w pierwszej poł. l.90-tych - Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół" - Gniazdo Rataje
 • w latach 1989-1994 w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Zainteresowania:

 • historia Polski i Poznania, szczególnie okres międzywojenny l.1918-1939
 • media i public relations
 • polityka
 • problematyka samorządowa
 • geografia
 • sport (piłka nożna, kibic poznańskiego Lecha)
#

Sprawozdanie 2010-2014

Szanowni Mieszkańcy Rataj, Starołęki, Głuszyny, Pokrzywna i Krzesin!

W listopadzie br. miną 4 lata mojej pracy w Radzie Miasta Poznania w kadencji 2010-2014, do której zostałem wybrany dzięki Państwa głosom z listy Platformy Obywatelskiej. Traktując okazane mi przez Państwa zaufanie (po raz drugi z rzędu)jako zobowiązanie do prowadzenia rzetelnej działalności, pragnę poniżej zrelacjonować najważniejsze sprawy zarówno te, które udało mi się zainicjować, jak i te, które zakończyły się sukcesem w kończącej się kadencji:

Dla RATAJ

 • doprowadziłem do oczekiwanej modernizacji ul. Pawiej wraz z budową sygnalizacji świetlnych, poprawiając bezpieczeństwo użytkowników ruchu, szczególnie dzieci oraz seniorów;
 • zainicjowałem prace nad planami zagospodarowania przestrzennego dla os. Piastowskiego, Stare Żegrze i Orła Białego, aby zapobiec niekontrolowanej zabudowie;
 • doprowadziłem do budowy brakującego odcinka drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Inflanckiej – na wysokości Klubu „Polan 100”w kierunku ul. Pawiej;
 • doprowadziłem do montażu kolejnych siłowni rekreacyjnych na Ratajach (Park nad Wartą oraz os. Oświecenia), nowych ławek w Parku nad Wartą oraz w kilku miejscach stolików szachowych;
 • z mojej inicjatywy, wspartej przez Klub Radnych PO, Miasto pozyskało dodatkowe środki zewnętrzne na rekultywację terenów pod budowane obecnie alejki spacerowe w Parku Rataje;
 • wsparłem osiągnięcie porozumienia pomiędzy radami osiedli z Nowego Miasta ws. uruchomienia nocnego tramwaju N201 na Górny Taras Rataj;
 • podjąłem temat braku dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z wózkami dziecięcymi - przystanków tramwajowych przy kładkach Żegrze I i Żegrze II. W tym roku ZDM opracował koncepcję rozwiązania tego problemu - najbardziej realną z uwagi na koszty i czas realizacji wydaje się być budowa przejść dla pieszych z sygnalizacjami świetlnymi. Bedę wspierał lokalną społeczność (m.in. przez budżet obywatelski), aby pozyskać środki na realizację tego zadania począwszy od 2015 r.;
 • zabiegałem o remonty w ratajskich szkołach oraz doposażenie ich m.in. w sprzęt sportowy (SP 64 z Orła Białego, SP 50 na St. Żegrzu, SP nr 3 z os. Piastowskiego oraz SP nr 18 z Armii Krajowej);
 • interweniowałem skutecznie w sprawach: montażu ławek na przystanku autobusowym na os. Jagiellońskim, montażu wiaty przystankowej na ul. Inflanckiej (St. Żegrze) oraz remontów chodników (m.in. Wiatraczna, Milczańska, Rondo Rataje), a także skoordynowania modernizacji ul. Katowickiej z innymi planowanymi w rejonie os. Polanka działaniami;
 • współorganizowałem w tym roku spotkanie dla mieszkańców nt. odbudowy estakady katowickiej, której oczekują mieszkańcy Nowego Miasta;
 • od 2006 roku przy parafii na os. St. Żegrze prowadzę biuro porad obywatelskich;
 • doprowadziłem do remontu nawierzchni ulic Kurlandzkiej (za os. Orła Białego), Falistej oraz gruntownej modernizacji nawierzchni Obodrzyckiej (ważny odcinek łączący Górny Taras Rataj ze Starołęką).

Dla STAROŁĘKI, MINIKOWA i MARLEWA

 • doprowadziłem na prośbę mieszkańców i Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo do przyspieszenia budowy ulic Jędrzejowskiej, Kotwiczej i Żorskiej;
 • monitorowałem sprawy związane z dalszą kanalizacją kolejnych ulic Minikowa i Marlewa;
 • zabiegałem o prace remontowe w SP nr 59 na Minikowie (nowy dach), SP 63 oraz Zespole Szkół na ul. Starołęckiej;
 • interweniowałem w sprawie podwyższenia przystanku autobusowego „os. Strzeleckiego” z myślą o ułatwieniach m.in. dla seniorów (ZDM ma to wykonać do końca III kwartału br.);
 • wspierałem rozmowy mieszkańców z władzami Miasta ws. uciążliwych inwestycji na Starołęce związanych z utylizacją odpadów oraz podjęcia tematu rozważenia dobudowania brakującego odcinka ulicy Ożarowskiej, jako pewnej alternatywy dla przeciążonej ul. Starołęckiej;
 • monitoruję prace projektowe związane z budową ronda ,,Marlewo” u zbiegu ulic Starołęckiej i Głuszyny, która ma ruszyć w 2015 r., co poprawi bezpieczeństwo kierowców.

Dla GŁUSZYNY

 • wspierałem modernizację nawierzchni jezdni ul. Głuszyna i chodnika na odc. od nr 232 do ul. Sypniewo, co postulowała Rada Osiedla Głuszyna;
 • popieram działania osiedlowej społeczności związane z planowaną dalszą modernizacją ulicy i budową chodnika wzdłuż ul. Sypniewo do pętli końcowej autobusu nr 58;
 • wsparłem Zespół Szkół na Os. Głuszyna m.in. w działaniach edukacyjnych w zakresie zachowania klas lotniczych oraz organizacji letnich obozów szkoleniowych dla uczniów w br.

Dla POKRZYWNA i KRZESIN

 • po kilku latach starań, przy moim aktywnym zaangażowaniu oraz Rady Osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, zostanie wreszcie zbudowana kanalizacja sanitarna w Pokrzywnie (inwestycja rozpocznie się jesienią 2014 r.), kolejnym etapem mają być Krzesiny;
 • równolegle udało się doprowadzić do opracowania projektu technicznego planowanej przebudowy całej ul. Torowej i Pokrzywno na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Garaszewo wraz z planowaną budową m.in. chodnika i ścieżki rowerowej oraz oświetlenia;
 • wsparłem również skutecznie Radę Osiedla ws. przeprowadzonej modernizacji ul. Nowotarskiej oraz budowie ronda ,,Garaszewo”,a także sporządzenia projektu planowanej drogi pieszo-rowerowej od ronda „Garaszewo” przez ul. Jarosławską w kierunku Szkoły na Tarnowskiej;
 • skutecznie wsparłem mieszkańców Krzesin i Pokrzywna oraz Radę Osiedla w staraniach o zachowanie komunikacji autobusowej z Rondem Rataje.

PONADTO W RADZIE MIASTA POZNANIA:

 • Aktywnie pracuję w 4 komisjach: Komisji Rewitalizacji, której przewodniczę (w ramach której m.in. doprowadziłem do przyjęcia Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030, wsparcia oddolnych inicjatyw społecznych, ożywiających ulice m.in. Taczaka, Żydowską, czy Zieloną (tramwaj-kawiarenka); Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (zabiegałem o rozwój kamer monitoringu oraz zakup sprzętu dla Policji do walki ze zorganizowaną przestępczością); Komisji Kultury Fizycznej i Turystki (nowe boiska typu ,,Orlik” i inne miejsca rekreacji dla mieszkańców) oraz Komisji Samorządowej, w której wspieram lokalne samorządy pomocnicze.
 • Podczas sesji Rady Miasta złożyłem do dziś 134 zapytania i 11 interpelacji w sprawach, o które wnioskowali mieszkańcy podczas m.in. moich dyżurów.
 • Podnoszę inne sprawy ważne dla Poznania, w których widzę absurdy lub potrzebę usprawnień związanych m.in. z działaniem transportu publicznego, inwestycjami drogowymi, czy też wizją rozwoju Miasta, jako przyjaznego dla mieszkańców.

Video

Aktualności

Informacje o bieżących pracach

6 lipca 2017

Informacje o moich bieżących pracach jako Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania mogą Państwo znaleźć na moim profilu na stronie: 
https://www.facebook.com/wisniewskimariusz78/

Serdecznie zapraszam.

ZMIANY :)

15 grudnia 2014

W czwartek 11 grudnia 2014 r. nowy Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak powołał mnie na jednego z czterech swoich zastępców, odpowiedzialnego m.in. za sprawy rewitalizacji, bezpieczeństwa, oświaty i gospodarki nieruchomościami. To dla mnie wielki zaszczyt i zaufanie ze strony Prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz odpowiedzialne zadanie na rzecz naszego Miasta, jednocześnie wspierające realizację programu nowego Prezydenta.

Chcę podkreślić, że swoją nową rolę w samorządzie Poznania będę starał się wykonywać tak samo sumiennie i z zapałem, jak przez minione 8 lat sprawując mandat radnego miasta. Liczę na współpracę różnych środowisk, osób, instytucji, a także pracowników jednostek miejskich na rzecz mieszkańców i Poznania. Mam świadomość, że czeka nas wiele nowych wyzwań. Wsparcie, zwłaszcza na początku nowej pracy się przyda Ponieważ objęcie za kilka dni (czwartek) nowego zadania, będzie oznaczało formalną
konieczność zrzeczenia się mandatu radnego, chcę jednak potwierdzić, że będę w nowej roli pamiętał o sprawach, które są ważne dla Rataj i Nowego Miasta, na realizację których mieszkańcy udzielili mi silnego poparcia.

Chcę także podziękować wszystkim osobom, przyjaciołom i znajomym za dotychczasową współpracę, pomoc, dzięki której przez minione lata udawało się nam wiele dobrego zrobić na gruncie samorządowym. Przed nami, na czele z Prezydentem J.Jaśkowiakiem oraz nową Radą Miasta wiele pracy, aby nasze miasto uczynić jeszcze bardziej przyjaznym i dobrym miejscem zamieszkania, pracy oraz wszelkiej aktywności.

PODZIĘKOWANIE ZA WYBÓR DO RADY MIASTA POZNANIA

19 listopada 2014

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować moim wyborcom z Rataj, Żegrza, Krzesin, Pokrzywna, Garaszewa, Starołęki, Minikowa, Marlewa oraz Głuszyny za wybór do Rady Miasta Poznania! Deklaruję, że tak jak do tej pory będę chciał solidnie pracować na rzecz naszej lokalnej społeczności oraz całego Poznania! To dla mnie duży zaszczyt. Uzyskałem ponownie drugi wynik w skali miasta - 3535 głosów, co także zobowiązuje! Chcę także podziękować wszystkim, którzy pomagali mi w kampanii wyborczej! Dziękuję!

Mariusz Wiśniewski - Wybory Samorządowe 2014 - spot wyborczy

6 listopada 2014

Spot wyborczy kandydata do Rady Miasta Poznania - Mariusza Wiśniewskiego (PO) - okręg nr V (Rataje, Żegrze, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Głuszyna).

LINK

Czy jest plan ,,B" w sprawie pozyskania środków na przebudowę Ronda Rataje?

29 października 2014

Po wczorajszym artykule w Głosie Wielkpolskim (28.10., poniżej link do tekstu) można zadać pytanie, czy Prezydent Miasta i UM ma "plan B" w razie, gdyby Poznań nie uzyskał środków z UE na przebudowę Ronda Rataje? Mam duże wątpliwości, czy zbyt pochopnie nie zrezygnowano jednak z partycypacji w kosztach jego modernizacji po stronie inwestora galerii na Łacinie w zamian za uzbrojenie gruntów pod dalsze inwestycje w tym rejonie m.in. mieszkaniowe. Co prawda jest to również ważne, ale jest to działanie nieco w dalszym etapie. Dziś bowiem fundamentalną sprawą staje się przebudowa ronda. Po tym jak powstanie tzw. ,,miastotwórcza" galeria na Łacinie korki w rejonie Rataj na pewno wzrosną. Trzeba takiej sytuacji przeciwdziałać.

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3624202,budowa-ch-posnania-mialy-byc-pieniadze-na-rondo-rataje-beda-na-osiedla,1,id,t,sa.html

Ogłoszenie dialogu technicznego ws. planowanej budowy basenu na ul.Wyzwolenia na Ratajach

13 października 2014

Zgodnie z roboczymi ustaleniami poczynionymi przeze mnie z Dyrekcją Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. planowanej budowy krytego basenu przy ul.Wyzwolenia na Ratajach, został przez WGN ogłoszony tzw. Dialog techniczny w przedmiocie realizacji usługi: pn. Zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie i eksploatacja co najmniej jednej krytej, ogólnodostępnej pływalni.

Dialog techniczny ma pozwolić pozyskać od potencjalnych inwestorów informacje, na jakich warunkach byliby gotowi zbudować taki obiekt. Pozyskanie tych danych będzie przydatne dla Miasta w celu obrania takiego wariantu na pozyskanie inwestora, który będzie miał największe szanse na końcowy sukces.

Poniżej link do ogłoszenia urzędowego:
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/dialog-techniczny/ogloszenie-o-dialogu-technicznym-w-przedmiocie-realizacji-uslugi-pn-zaprojektowanie-budowa-sfinansowanie-i-eksploatacja-co-najmniej-jednej-krytej-ogolnodostepnej-plywalni-w-celu-zaspokojenia-dostepnosci-do-uslug-basenowych-na-danym-obszarze,101/

Interpelacja ws. środków na budowę naziemnych przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną przy przystankach tramwajowych Żegrze I i Żegrze II.

03 października 2014

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta złożyłem interpelację ws. ujęcia w projekcie budżetu miasta na rok 2015 środków na budowę naziemnych przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną przy przystankach tramwajowych Żegrze I i Żegrze II.

Link: [więcej]

Co się dzieje w temacie basenu na os.Rzeczypospolitej?

30 września 2014

Zgodnie z moją zapowiedzią, spotkałem się dwa tygodnie temu z przedstawicielami dyrekcji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM. Przedstawiono mi różne możliwe warianty dotyczące drugiego podejścia do kwestii konkursu na wyłonienie inwestora, który postawiłby kryty basen na os.Rzeczypospolitej. W toku spotkania zarekomendowałem, aby w ciągu najbliższego miesiąca Miasto ogłosiło - zgodnie z przepisami ustawowymi - ,,Dialog techniczny" z potencjalnymi inwestorami.

Dialog techniczny to forma konsultacji przeprowadzanych pomiędzy zamawiającym, czyli tutaj naszym Miastem a potencjalnymi inwestorami jeszcze przed wszczęciem postępowania konkursowego (zamówienia publicznego). Dzięki temu można będzie lepiej zbadać oczekiwania i warunki firm (rynku), co pozwoli finalnie Miastu przygotować bardziej elastyczną ofertę - urealnioną do sytuacji rynkowej. Wspominałem wcześniej, że jednym z głównych powodów dla którego nie powiódł się pierwszy konkurs były zbyt sztywne warunki postawione przez Miasto, które z kolei powodowały, że negocjująca z Miastem firma z Wrocławia zażądała od Miasta zbyt dużych dopłat do inwestycji. Moją rekomendację dyrekcja WGN przedstawi Wiceprezydentowi Mi.Kruszyńskiemu.

Liczę, że dzięki takiej ścieżce postępowania uda się w większym stopniu stworzyć szansę końcowego powodzenia w sprawie oczekiwanego przez mieszkańców Rataj krytego basenu, który - co przypomnę - Prezydent Miasta obiecał kilka lat temu, gdy podjęto decyzję o zasypaniu zniszczonego otwartego obiektu w Ośrodku Przywodnym Rataje.

Kontakt

Jeżeli masz jakieś pytania, sprawy dotyczące Poznania, a w szczególności Rataj, Starołęki, Głuszyny, Pokrzywna i Krzesin skontaktuj się proszę ze mną:

kontakt@mariuszwisniewski.pl

tel.605-529-057.